Laseroterapia niskoenergetyczna LLLT

Laseroterapia w kosmetologii

Terapie światłem mają szerokie zastosowanie w medycynie estetycznej i kosmetologii, a ważnym obszarem ich stosowania są terapie regeneracyjne promieniowaniem niskoenergetycznym.

 

Źródła promieniowania mogą być różnorodne, ale szczególne uznanie zyskują terapie z zastosowaniem laserów, które są określane jako niskoenergetyczne terapie laserowe (Low-Level Laser Therapy: LLLT).  Ich działanie opiera się głównie na nietermicznym działaniu światła czerwonego lub promieniowania podczerwonego na tkanki skutkującym modyfikacją aktywności biologicznej tkanki.

 

Lasery LLLT w terapiach medycznych i dermoestetycznych

Wśród medycznych zastosowań laseroterapii jest redukowanie bólu i stanu zapalnego, a także wspomaganie regeneracji tkanek. LLLT znajduje także coraz szersze zastosowanie w terapiach estetycznych wspomagają terapie przeciwzmarszczkowe, a także dotyczące skóry z objawami fotostarzenia w procesie nazywanym fotoodmładzaniem (Avici i wsp. 2013; Wasylewski, Filo 2017).

Chociaż nie ma wciąż pełnej zgody co do mechanizmu fotobiostymulacji, to uważa się że światło czerwone i promieniowanie podczerwone jest absorbowane przez chromofory zawarte w mitochondriach, a w szczególności przez oksydazę cytochromu c – ważnego enzymu łańcucha oddechowego. Skutkuje to zwiększeniem szybkości namnażania się komórek, a także aktywacją metabolizmu wewnątrzkomórkowego.

W licznych badaniach obserwowano wzrost poziomu czynników wzrostu takich jak TGFb i bFGF oraz inhibitorów metaloproteinaz takich jak TIMP. Czynniki wzrostu działają aktywująco na komórki, a inhibitory TIMP zmniejszają aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej takich jak MMP-1 i MMP-2 co skutkuje zmniejszeniem szybkości degradacji kolagenu. Równocześnie obserwuje się wzrost produkcji kolagenu.

 

Laserowe działanie naprawcze

Mechanizm tych zmian może się wiązać z uruchomieniem procesów naprawczych w tkance, co wiąże się z podwyższonymi poziomami cytokin prozapalnych takich jak IL-1b i TNF-a. Pomimo atermicznego działania światła niskoenergetycznego, a więc braku uszkodzeń skóry, uruchamiane są podobne procesy naprawcze, jak w przypadku gojenia ran. W badaniu klinicznym w którym brało udział 300 pacjentów stosowano światło o długości fali równej 590 nm zaobserwowano u 90% uczestników poprawę tekstury skóry, zmniejszenie jej szorstkości i drobnych zmarszczek (Weiss i wsp. 2005).

 

Właściwości antybakteryjne światła lasera

Wskazuje się także na inne możliwe zastosowania terapii światłem niskoenergetycznym – na przykład terapie trądziku. Znane jest korzystne działanie światła słonecznego przy tej dermatozie, a jeszcze silniejsze efekty występują po zastosowaniu światła czerwonego i niebieskiego. Mechanizmem działania światła w przypadku trądziku pospolitego jest absorpcja promieniowania przez wytwarzane przez P. acnes porfiryny. Światło w reakcji z tymi substancjami generuje aktywne formy tlenu, które hamują rozwoju bakterii. Terapia fotodynamiczna ma analogiczny mechanizm jednak substancja fotouczulająca jest podawana na skórę i we współdziałaniu ze światłem generuje aktywne formy tlenu (Kohl i wsp. 2010).

 

Fototerapie i laseroterapie w kosmetologii

Fototerapia światłem niskoenergetycznym ma różnorodne zastosowania przyspieszając regenerację i odbudowę tkanek, a w zastosowaniach kosmetologicznych pozwala poprawiać kondycję skóry i jej wygląd. Ta odbudowa zachodząca na poziomie komórkowym daje zauważalny efekt odmłodzenia, a nie wymaga rekonwalescencji gdyż nie zachodzi proces uszkodzenia tkanek. Dzięki temu zabiegi z wykorzystaniem światła niskoenergetycznego są bezpieczną i skuteczną propozycją dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą przechodzić długiej rekonwalescencji, jak przy zabiegach ablacyjnych.

W ofercie marki Chantarelle znajdziemy urządzenia PDT Master® oraz Photo-Dynamiq® to lasery niskiej energii LLLT z polem magnetycznym. Nie wywołują efektu termicznego i nie uszkadzają tkanek. Ich działanie opiera się na inicjacji reakcji biochemicznych w komórkach. Dzięki precyzyjnej synergii światła laserowego o danej długości fali i chromoforów  wprowadzana jest dedykowana kompozycja składników aktywnych bezpośrednio w miejsce problemu i wywoływany jest efekt terapeutyczny.

 

dr Marcin Wasilewski Chantarelledr Marcin Wasylewski
Ekspert Chantarelle, biotechnolog i wykładowca akademicki

 

 

 

Literatura:

  • Avci, P., Gupta, A., Sadasivam, M., Vecchio, D., Pam, Z., Pam, N., & Hamblin, M. R. (2013, March). Low-level laser (light) therapy (LLLT) in skin: stimulating, healing, restoring. In Seminars in cutaneous medicine and surgery (Vol. 32, No. 1, p. 41). NIH Public Access.
  • Kohl, E., Torezan, L. A. R., Landthaler, M., & Szeimies, R. M. (2010). Aesthetic effects of topical photodynamic therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 24(11), 1261-1269.
  • Wasylewski M, Filo K (2018) Zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła w terapiach odmładzania skóry. (2018). Kosmetologia Estetyczna2(18), 131-133.
  • Weiss RA, McDaniel DH, Geronemus RG, et al. Clinical experience with light-emitting diode (LED) photomodulation. Dermatol Surg. 2005;31:1199-1205.

Lasery LLLT Chantarelle